ADIOM8ES - 8 dig. a ana. vstupů, 8 dig. a ana. výstupů ADIOM8ES

Sator modul digitálních a analogových vstupů a výstupů
Obchodní značka: Sator

+

Specifikace

Sator S
ETHERNET, RS232
DIN 6 modules
16
16
DC 24V
11-28V
12V - 23mA, 24V - 14mA
106 x 90 x 58 mm

Modul s 8 digitálními a 8 analogovými vstupy, 8 digitálními a 8 analogovými výstupy s rozsahem 0-10 V. Modul je určen pro řídicí systém Crestron. Připojuje se pomocí ETHERNETU. Karta po připojení ihned funguje. Není vyžadována žádná konfigurace. Komunikuje prostřednictvím SW modulu Crestron intersystem. Moduly je možné řetězit a zvýšit tak počet vstupů/výstupů. Rozlišení výstupního signálu je 12 bitů. Analogový výstup má interní rampování pro plynulé řízení a menší zátěž nadřazeného řídicího systému.