Digitální teplotní čidlo s DS18B20 DS18B20-P

ds18b20-probe


+