ADIOM8S - 8 dig. a ana. vstupů, 8 dig. a ana. výstupů ADIOM8S

Sator modul digitálních a analogových vstupů a výstupů
Obchodní značka: Sator

+

Specifikace

Sator S
RS232
DIN 6 modules
16
16
DC 24V
11-28V
12V - 23mA, 24V - 14mA
106 x 90 x 58 mm

Modul s 8 digitálními a 8 analogovými vstupy, 8 digitálními a 8 analogovými výstupy s rozsahem 0-10 V. Modul je určen pro řídicí systém Crestron. Připojuje se na rozhraní RS232. Karta po připojení ihned funguje. Není vyžadována žádná konfigurace. Komunikuje prostřednictvím SW modulu Crestron intersystem. Moduly je možné řetězit a zvýšit tak počet vstupů/výstupů. Rozlišení výstupního signálu je 12 bitů. Analogový výstup má interní rampování pro plynulé řízení a menší zátěž nadřazeného řídicího systému.