Reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Postup reklamace

 1. Nahlášení reklamace

  Pro ohlášení reklamace budete potřebovat číslo objednávky, faktury nebo dodacího listu. Odešlete email nebo telefonujte na kontakt Reklamace. Uveďte:

  • Číslo objednávky, faktury nebo dodacího listu.
  • Kód zboží, o které se jedná (v případě více kusů i počet).
  • Sériové číslo, pokud je na dodacím listu uvedeno.
  • Důvod reklamace, popis závady.
  • Adresu pro zaslání opraveného nebo nového zboží nebo jeho částí.
  • Kontaktní email a telefon.
 2. Kontaktování specialistou

  Nejdéle do následujícího dne od ohlášení reklamace Vás kontaktuje specialista, který s Vámi závadu konzultuje a rozhodne o tom, zda je zboží třeba zasílat, případně, kterou jeho část. Specialista Vám také sdělí číslo reklamace. Pokud se nejedná o produkty Sator a nebyla specialistou nabídnuta výměna zboží předem i pro jiné zboží, pokračuje reklamace bodem 4.

 3. Zaslání náhradního produktu

  Na dohodnutou adresu Vám bude zaslán náhradní produkt. Náhradní produkt plně nahrazuje produkt reklamovaný. Produkt můžete vyměnit a do 30 dní odeslat reklamovaný produkt viz následující bod.

 4. Odeslání zboží na reklamaci

  Zboží pečlivě zabalte, aby bylo chráněné proti poškození při přepravě. Zboží odešlete na adresu kontaktu Reklamace. Na balík uveďte číslo reklamace.

 5. Vyřízení reklamace

  Ve stanovené lhůtě bude reklamace vyřízena jedním z následujících způsobů:

  • Bude Vám zasláno opravené zboží
  • Bude Vám ponechán náhradní produkt (V případě, že Vám byl poskytnut náhradní produkt, můžete také požadovat zaslání opraveného produktu. Do 30 dní po jeho obdržení musíte odeslat náhradní produkt zpět ).
  • Bude Vám zasláno nové zboží (Pouze v případě, že Vám nebyl poskytnut náhradní produkt. V takovém případě budete pouze vyrozuměni o vyřízení reklamace).
  • Bude Vám zboží dobropisováno.